Home PYETJE DHE PERGJIGJE

PYETJE DHE PERGJIGJE

by Almus Editor

[pl_row 0=””]
[pl_col col=”12″]
[pl_text 0=””]

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_col widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_heading heading_state=”normal” color=” ” ele_bg_hover_delay=”400″ align=”center” heading_typo=”Dosis,45,Normal,600,Normal,Underline,Solid,1.2,,3,”]

PYETJE & PERGJIGJE

[/pl_heading]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_col widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_text ele_bg_hover_delay=”400″]

Ketu do të gjeni përgjigje për pyetjet më të shpeshta, që mund t’i adresohen Almus Music.

 1. Si mund të përfitoj nga publikimi i videove me Almus Music?
  Publikimi i videove me Almus Music, në mënyrë të centralizuar. bën që përfitimet të jenë më të mëdha dhe më kompakte. Almus Music duke reklamuar mbi videot tuaj, siguron të ardhura të cilat i vendos në dispozicionin tuaj. Rrjeti i zgjeruar social në internet krijon kushte më të mira përfitimi për materialet tuaja, të publikuara me Almus Music.
 2. A i humbas të drejtat e autorit mbi materialet e mija, nëse bashkëpunoj me Almus Music?
  JO. Ju jeni mbajtësi i të drejtave mbi materialet tuaja audio-vizive. Marrëveshja që lidhet me Almus Music nuk cënon tërësinë e të drejtave tuaja, përveçse të drejtave, që ju me marrëveshje ia delegoni Almus Music.
 3. Sa mund të përfitoj nga ky bashkëpunim?
  Almus Music, përveçse mbrojtjes së të drejtave të autorit. siguron dhe përfitimin maksimal nga publikimi i videove tuaja. Në varësi të performancës së materialit tuaj do të përllogariten dhe përfitimet.

 4. Sa mund te perfitoj nga ky bashkepunim?
  Almus Music, pervec mbrojtjes se te drejtave te autorit, siguron dhe perfitimin maksimal nga publikimi i videove tuaja.Ne varesi te performances se materialit tuaj do te perllogariuten dhe perfitimet.
 5. Sa zgjat kontrata e bashkëpunimit dhe a mund të ndërpres bashkëpunimin? Çfarë pasojash vijnë nga ndërprerja e bashkëpunimit?
  Zakonisht kontrata e bashkëpunimit ka një afat 1 vjeçar, por për artistët që menaxhohen me kanal të veçantë mund të aplikohen kushte të tjera specifike. Artisti mund të ndërpresë marrdhënien dhe gjatë vitit, në të cilin është në fuqi kontrata, me kusht që të njoftojë Almus Music. Nga ndërpreja e bashkëpunimit nuk ka asnjë pasojë financiare apo penalizuese.
 6. Sa janë kostot për publikimin apo hapjen e një kanali në rrjetin e ALMUS?
  Të gjitha shërbimet që ofrohen nga Almus Music janë FALAS.

 7. Çfarë natyre ka marrëveshja që lidhet midis Almus Music dhe artistit?
  Marrëveshja që lidhet midis artistit dhe Almus Music ka natyrë ekskluzive, e cila nënkupton që vetëm Almus Music. Ka të drejtë të publikojë materialet e artistit gjatë kohës që është në fuqi kjo marrëveshje. Artisti nuk lejohet të publikojë materiale në kanale të tjera. pa lejen e Almus Music. Nëse artisti nuk dëshiron që të gjitha materialet të publikohen me Almus Music, atëhere duhet të kërkojë që midis Almus Music dhe artistit të lidhet një marrëveshje joekskluzive. Almus Music nuk lidh marrëveshje të ndara për çdo material që publikohet, por lidh vetëm një marrëveshje kryesore për të gjitha materialet, qoftë ekskluzive apo joekskluzive.

Për pyetje të tjera specifike mund të kontaktoni direkt me ne. në adresën e e-mail : info@almusmusic.com

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]