Home KUSHTET DHE PERGJEGJESITE

KUSHTET DHE PERGJEGJESITE

by Almus Editor

[pl_row]
[pl_col col=”12″]
[pl_heading heading_state=”normal” color=”#222222ff” ele_bg_hover_delay=”400″ align=”center” heading_typo=”Dosis,45,Normal,600,Normal,Underline,Solid,1.2,,3,” ele_margin=”-20px,0px,30px,0px”]

KUSHTET DHE PERGJEGJESITE

[/pl_heading]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#fff” row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#fff” row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_col widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_hover_delay=”400″]
[pl_text ele_bg_hover_delay=”400″]

Almus Music mirëpret çdo artist në gjirin e saj.
Artistë të rinj të talentuar dhe me perspektivën për një karrierë të shkëlqyer dhe artistët tashmë të arrirë në karrierën e tyre artistike.
Almus Music do të vlerësojë përmbajtjen e materialeve për publikim duke u bazuar në këto kritere:

 1. Për videoklipet do të vlerësohet cilësia e tyre audio-vizive dhe do të kërkohet mundësisht cilësi HD, për prodhimet e reja dhe të vjetra.
  Almus Music nuk do të pranojë materiale audio-vizive me cilësi të dobët apo paraqitje grafike, që nuk respekton rregullat e mëposhtme.
 2. Për video-tekstet (video lyrics) do të vlerësohet mënyra e paraqitjes së tekstit në video dhe kërkohet një paraqitje e rregullt grafike, mundësisht përdorimi i Typografisë në programe si After Effects.
 3. Videoklipet që përmbajnë sekuenca të lehta erotike do të kërkohet të vendoset një paralajmërim në pjesën përshkruese dhe në publikimet që bëhet në rrjetet sociale, për të mbrojtur të miturit nga këto shfaqje.
  Sipas rastit, për videot që nuk janë prodhuar do të kërkohet që të vendoset në plan të parë një mesazh paralajmërues për moshën e audiencës që mund t’a ndjekë atë video.
 4. Artistët e rinj do të vlerësohen në bazë të performancës muzikore dhe vokale.
  Nuk do të pranohen materiale muzikore ku në bazën muzikore përdoren efekte të shumta korrektues dhe në vokal përdoren me tepri teknikat e rregullimit fals të zërit, si Autotune. Nuk do të pranohen performanca që deformojnë zërin apo përdorin efekte të shumta në tonet kryesore të vokalit.
 5. Këngët që përmbajnë tekst me fyerje për shkaqe të origjinave raciale, gjinore, politike, prirjeve seksuale, përkatësisë së një grupimi shoqëror apo thirrje nxitëse për urrejtje, ndaj publikut, shfaqje të dhunës, armëve luftarake dhe armëve të ftohta do të mbajnë në pjesën përshkruese të tyre moshën e personave(audiencës) që mund t’i shikojë dhe sipas rastit kur këto fyerje janë të rënda, materialet nuk do të pranohen për publikim.
  Sipas rastit, për videot që nuk janë prodhuar do të kërkohet që të vendoset në plan të parë një mesazh paralajmërues për moshën e audiencës që mund t’a ndjekë atë video.
 6. Materialet e kopjuara (jo origjinale) ose që shkelin rregullat e riprodhimit me leje të mbajtësit të të drejtave të autorit, nuk do të pranohen.
  Materiali origjinal nënkupton, që muzika (kompozim+orkestrim) është i krijuar pa elementë të kopjuar, teksti (ka autor dhe është marrë leja e tij/saj për t’a përdorur në këngë) dhe videoklip , nëse ka.
 7. Për videot që përmbajnë pjesë humoristike do të kërkohet, që në tekstet e tyre shprehëse të përmbajnë fraza të lehta stirike, jo fyese, ndaj cilitdo prej personazheve, pjesë e videos.
  Nuk do të publikohen pjesë humoristike që fyejnë, propagandojnë, nxitin akte dhune, etj, për shkak të gjinisë, prirjeve seksuale, racës, fesë, përkatësisë shqërore, intelektuale dhe politike të personazheve të tyre. Almus Music ka të drejtën që të kontrollojë imtësisht çdo material dhe të vendosë shënimet përkatëse, në çdo video që do të publikohet.
 8. Almus Music nuk do të pranojë për publikim, video të cilat përmbajnë audio, pjesë video, imazhe, foto apo çdo material tjetër të mbrojtur nga të drejtat e autorit dhe nuk janë siguruar lejet përkatëse me shkrim të autorëve të tyre.
  Për çdo publikim artisti duhet të kujdeset për origjinalitetin e audios, videos, imazhit, fotove, etj.

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]